Dostosowanie CV pod kątem ATS

ATS (Applicant Tracking System) to systemy używane przez przedsiębiorstwa do przesiewania i oceny zgłoszeń od kandydatów. Aby dostosować swoje CV pod kątem ATS, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych zasad.

  • Słowa kluczowe. Przygotuj listę słów kluczowych związanych z daną branżą, stanowiskiem i umiejętnościami. Wprowadź te słowa kluczowe w różne sekcje CV, zwłaszcza w opisie doświadczenia zawodowego, umiejętnościach i sekcji „Umiejętności i Kwalifikacje”.
  • Struktura dokumentu. Użyj prostego układu i jasnej struktury. Unikaj używania tabel, grafik, obrazów czy kolorów, które mogą utrudnić odczytywanie przez ATS.
  • Format tekstu: Używaj standardowego fontu, takiego jak Arial czy Times New Roman. Unikaj skomplikowanych układów i formatowań.
  • Dane kontaktowe. Umieść swoje dane kontaktowe na początku CV. Włącz swój pełny adres, numer telefonu i adres e-mail.
  • Prosta struktura CV. Podziel CV na kilka sekcji, takich jak „Doświadczenie Zawodowe”, „Wykształcenie”, „Umiejętności”, „Certyfikaty”, „Języki” itp.
  • Słownictwo. Stosuj jasne i zrozumiałe sformułowania. Unikaj skomplikowanych skrótów i specjalistycznego języka, jeśli nie są one konieczne.
  • Data i format dat. Upewnij się, że używasz spójnych formatów dat we wszystkich sekcjach. Unikaj używania skrótów miesięcy, aby uniknąć nieporozumień.
  • Unikaj nagłówków z grafiką. Nagłówki z grafiką mogą sprawić, że ATS nieprawidłowo zinterpretuje tekst. Lepiej używać prostego tekstu.
  • Długość dokumentu. Staraj się utrzymać CV w rozmiarze jednej lub dwóch stron. Skoncentruj się na najważniejszych informacjach.
  • Sprawdź czytelność. Przejrzyj swoje CV, aby upewnić się, że jest czytelne i zrozumiałe dla maszynowego odczytu.

Pamiętaj, że ATS są programami komputerowymi, więc ważne jest, aby ułatwić im analizę i zrozumienie zawartości Twojego CV. Przyjęcie powyższych zasad pomoże zwiększyć szanse na pomyślne przejście przez proces przesiewania ATS.

Dodaj komentarz