Jak przygotować biznesplan

Biznesplan to dokument, który przedstawia strategię rozwoju firmy, cele finansowe i marketingowe oraz sposoby ich osiągnięcia. Jest on niezbędny przy zakładaniu firmy, ponieważ pomaga określić, czy pomysł na biznes jest realny i opłacalny. Przygotowanie biznesplanu wymaga przemyślenia i analizy wielu czynników. Warto rozpocząć od zebrania informacji o rynku, konkurencji i potencjalnych klientach. Następnie należy określić cele firmy i sposoby ich osiągnięcia.

ZOBACZ TEŻ: Zakładanie własnej firmy

Struktura biznesplanu

 • Streszczenie przedsięwzięcia – krótki opis pomysłu na biznes, celów i założeń firmy.
 • Charakterystyka przedsiębiorstwa – informacje o firmie, takie jak forma prawna, forma opodatkowania, doświadczenie kierownictwa, lokalizacja.
 • Opis oferowanego produktu lub usługi – charakterystyka produktu lub usługi, jej cechy wyróżniające, analiza konkurencji.
 • Zarządzanie i pracownicy – informacje o kierownictwie firmy, jej strukturze organizacyjnej, planach zatrudnienia.
 • Rynek i konkurencja – analiza rynku, w którym będzie działać firma, konkurencji, trendów rynkowych.
 • Strategia marketingowa – plan marketingowy firmy, obejmujący jej cele, strategie, narzędzia i budżet.
 • Plan finansowy – prognozy finansowe firmy, obejmujące przychody, koszty, zyski.

Szczegóły biznesplanu

 • Podsumowanie wykonawcze. Krótkie wprowadzenie do Twojego pomysłu biznesowego. Opis celów i wizji firmy. Informacje o założycielach i kluczowych członkach zespołu.
 • Opis firmy. Struktura prawna i lokalizacja firmy. Historia firmy (jeśli już istnieje). Cele i misja przedsiębiorstwa.
 • Produkty lub usługi. Szczegółowy opis oferowanych produktów lub usług. Unikalna wartość oferty i wyróżniające cechy.
 • Analiza rynku. Analiza rynku docelowego. Profil konkurencji. Potencjalne zagrożenia i szanse.
 • Strategia marketingowa. Plan marketingowy, obejmujący segmentację rynku, pozycjonowanie i strategię cenową. Kampanie promocyjne i reklamowe.
 • Struktura organizacyjna. Opis struktury zespołu i kluczowych funkcji. Informacje o doświadczeniu i kompetencjach członków zespołu.
 • Plan operacyjny. Procesy biznesowe i dostawcy. Plan produkcji i/lub świadczenia usług. Lokalizacja i udogodnienia operacyjne.
 • Analiza finansowa. Prognoza sprzedaży i dochodu. Prognoza kosztów operacyjnych. Bilans i rachunek zysków i strat. Analiza rentowności inwestycji.
 • Finansowanie. Źródła finansowania przedsięwzięcia. Prośba o finansowanie, jeśli jest to konieczne. Plan spłaty zobowiązań finansowych.
 • Ryzyka i strategie zarządzania nimi. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń. Plany awaryjne i strategie zarządzania ryzykiem.
 • Harmonogram i kamienie milowe. Określenie krytycznych kroków i celów czasowych. Daty ważnych wydarzeń i osiągnięć.
 • Dodatkowe informacje. Załączniki, takie jak CV założycieli, analizy rynkowe, umowy itp.

Pamiętaj, że biznesplan powinien być dostosowany do specyfiki Twojego przedsięwzięcia. Obejmij wszystkie istotne informacje, które pomogą zainteresować potencjalnych inwestorów, partnerów biznesowych lub po prostu pomóc w prowadzeniu firmy.

Podczas pisania biznesplanu należy pamiętać o następujących wskazówkach: biznesplan powinien być zwięzły i przejrzysty, informacje zawarte w biznesplanie powinny być rzetelne i poparte danymi, biznesplan powinien być napisany w sposób przekonujący, który zachęci potencjalnych inwestorów lub partnerów biznesowych.

Dodaj komentarz